RIP – riktlinjer för potatis-, frukt- och grönsakspackerier

RIP är riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete som lyfter fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och är anpassade efter de förutsättningar som potatis-, frukt- och grönsakspackerier arbetar efter samt till BRC-standarden för att möta handelns krav. RIP är även ett anslutningsvillkor för SMAK-systemet.

Dagligvaruhandeln eftersträvar att möta konsumenternas önskemål på säkrare livsmedel genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer. Dessa krav ställs på potatis-, frukt- och grönsaksodlare samt packare av dessa produkter.

Certifiering enligt RIP

För att kunna påvisa att verksamheten följer riktlinjer och uppfyller de krav som ställs kräver branschen en så kallad tredjepartsrevision, det vill säga att revisionen ska utföras av ett neutralt och oberoende certifieringsbolag. Exempelvis av SMAK Certifiering AB.

Kvalitetssystemet SMAK

För att potatispackerier ska kunna ansluta sig till kvalitetssystemet SMAK krävs att packeriet är godkända enligt RIP och fortsatt anslutning kräver godkända årliga revisioner.

För packerier som arbetar både med potatis och bär, frukt och/eller grönsaker är det möjligt att kombinera RIP för potatispackerier och RIP för frukt- och grönsakspackerier utan onödigt dubbelarbete.

Detta innehåller RIP:

  • Grundläggande företagsdokumentation
  • HACCP
  • Miljöarbete
  • Kvalitetsstyrning

Varje avsnitt innehåller grundläggande villkor som måste uppfyllas. Utöver dessa villkor finns även rekommendationer för olika situationer och moment inom ramen för ett packeris verksamhetsområde.

Bli certifierade enligt IP Livsmedel med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om IP Livsmedel och anNöt & Mjölkdra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen med komplett rådgivning vid anslutning och/eller revision efter samtliga certifieringar inom IP-standarden.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]