Grönsaker i butik | SMAK Certifiering AB

RIP – riktlinjer för potatis-, frukt- och grönsakspackerier

RIP är riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete som lyfter fram relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP och är anpassade efter de förutsättningar som potatis-, frukt- och grönsakspackerier arbetar efter samt till BRC-standarden för att möta handelns krav. RIP är även ett anslutningsvillkor för SMAK-systemet.

Dagligvaruhandeln eftersträvar att möta konsumenternas önskemål på säkrare livsmedel genom att rikta krav på ledningssystem för miljö, kvalitet och produktsäkerhet till sina leverantörer. Dessa krav ställs på potatis-, frukt- och grönsaksodlare samt packare av dessa produkter.

Certifiering enligt RIP

För att kunna påvisa att verksamheten följer riktlinjer och uppfyller de krav som ställs kräver branschen en så kallad tredjepartsrevision, det vill säga att revisionen ska utföras av ett neutralt och oberoende certifieringsbolag. Exempelvis av SMAK Certifiering AB.

Kvalitetssystemet SMAK

För att potatispackerier ska kunna ansluta sig till kvalitetssystemet SMAK krävs att packeriet är godkända enligt RIP och fortsatt anslutning kräver godkända årliga revisioner.

För packerier som arbetar både med potatis och bär, frukt och/eller grönsaker är det möjligt att kombinera RIP för potatispackerier och RIP för frukt- och grönsakspackerier utan onödigt dubbelarbete.

Detta innehåller RIP:

 • Grundläggande företagsdokumentation
 • HACCP
 • Miljöarbete
 • Kvalitetsstyrning

Varje avsnitt innehåller grundläggande villkor som måste uppfyllas. Utöver dessa villkor finns även rekommendationer för olika situationer och moment inom ramen för ett packeris verksamhetsområde.

Bli certifierade enligt IP Livsmedel med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om IP Livsmedel, IP Nöt & Mjölk och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen med komplett rådgivning vid anslutning och/eller revision efter samtliga certifieringar inom IP-standarden.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

Information om RIP certifiering

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden. 

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.