Styrelse

Ledamöter

Eric Winding, ordf.

Christian Nyrén, vice ordf.

Åsa Domeij, ledamot

Sven Pettersson, ledamot

Anders Huldt, ledamot, VD

Agneta den Braver, personalrepresentant SMAK Certifiering AB

Mikaela Hoff, personalrepresentant SMAK Certifiering AB suppleant