Kvalitetsmärkt hästgymnasium

Kvalitetsmärkt hästgymnasium är en frivillig tilläggscertifiering till kvalitetsmärkt hästverksamhet som tagits fram i samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN). Syftet med märkningen är att visa att skolan bedriver seriös utbildning och att gymnasiet har alla förutsättningar för att ge eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Ett kvalitetsmärkt hästgymnasium utbildar i yrkesmässig miljö, har anpassade hästar och behöriga lärare samt erbjuder arbetsplatsförlagt lärande (APL) efter elevernas förutsättningar. Kontakta oss idag för att bli certifierad.

Om certifieringen

I Sverige finns cirka 30 hästgymnasium. För att göra det enklare för potentiella elever att välja en skola som lever upp till förväntningarna och sålla bort oseriösa aktörer finns numera certifieringen kvalitetsmärkt hästgymnasium. Certifieringen är ett anpassat tillägg till kvalitetsmärkt hästverksamhet och bygger på lagkrav gällande hästhållning, arbetsmiljö samt klimat och miljö.

Varför ska du certifiera din verksamhet?

Certifieringen kvalitetsmärkt hästgymnasium gör det enklare för eleverna att göra medvetna val, men märkningen har också fördelar för ditt hästgymnasium. Som certifierad ingår skolan i ett partnerskap med branschföreträdare i form av HYN och andra ridgymnasium i Sverige. Syftet med partnerskapet är att utveckla både skolorna och branschen. I partnerskapet ingår bland annat:

 • Nätverk med andra skolor och branschrepresentanter
 • Stöd till arbetet i skolans lokala programråd
 • Kompetensutveckling för lärare.

Vem är kvalitetsmärkt hästgymnasium för?

Kvalitetsmärkt hästgymnasium är en certifiering för gymnasium med yrkesutgångarna hästskötare med inriktning ridning/körning eller hästskötare med inriktning mot trav samt riksrekryterande gymnasieutbildningar inom häst som är godkända av skolverket.

Vilka krav måste ett kvalitetsmärkt hästgymnasium uppfylla?

För att bli aktuell för certifiering måste skolan först leva upp till kraven utifrån certifieringen kvalitetsmärkt hästverksamhet. Dessutom måste ett kvalitetsmärkt hästgymnasium uppfylla ett antal krav från branschen gällande utbildning.

 • Minst 50% av undervisningstiden för yrkesämnen ska hållas av en yrkeslärare med lärarlegitimation.
 • Utbildningen ska ge den enskilde eleven ett verklighetstroget förhållningssätt till yrket.
 • Skolan ska ha tillgång till stallar, anläggning och utrustning samt ett tillräckligt stort antal utbildade skolhästar utifrån skolans profil.
 • Skolan ska ha skriftliga rutiner för hur elevernas arbetsmiljö säkerställs under APL.
 • Utbildningen ska innehålla minst 15 veckor APL och val av APL-plats ska baseras på elevens förkunskaper.

Hur går certifieringen till?

Vill du certifiera ditt hästgymnasium? Kontakta oss som är ett oberoende certifieringsbolag.

Så här går certifieringsprocessen till.

 1. Fyll i intresseanmälan om du vill bli kontaktad av oss eller skicka in din ansökan direkt.
 2. När ansökan är signerad utgör den avtalet mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du får en inloggning till kundsidan och kan genomföra din egenrevision.
 4. Din verksamhet tilldelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision där din verksamhet besöks.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter uppfyllts*.
 7. Revisionen och certifieringens tillhörande delar granskas och efter godkännande utfärdas ditt certifikat.

*Eventuella avvikelser som framkommit under revisionen ska ha åtgärdats inom tre månader.

Kostnad för certifieringen

De tre första åren sker revisionen på plats, därefter sker revisionen vartannat år. De år då ingen revision sker på plats görs en egenrevision. När revisionen blivit godkänd utfärdas certifikatet.

Certifieringskostnaden består av två delar: en årlig systemavgift som är baserad på ditt företags omsättning och själva kostnaden för revisionen. Kontakta oss för att få mer information om

 

Vill du certifiera din hästverksamhet?

 • Fyll i intresseanmälan om du vill att vi kontaktar dig innan ansökan.
 • Ansök direkt via ansökningsblankett.
 • SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar.

Ansökan är ej bindande för betalning. Betalning sker efter utförd revision. Kostnaden för certifiering är uppdelad på tre år.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]