Ackrediterade standarder

SMAK Certifiering är ackrediterat av det svenska ackrediteringsorganet Swedac. Swedac står för, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är ett ackrediteringsorgan som kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

SMAK Certifiering är ackrediterat för certifiering av:

  • Ekologisk produktion enligt EU:s förordningar
  • Ekologisk produktion enligt KRAV:s regler
  • IP Sigill/Grundcertifiering

Vill du veta mer om Swedac?

 

Swedac logotyp

 

Ackreditering via annat certifieringsbolag:
På uppdrag av SGS Germany GmbH utförs revisioner för standarden GLOBALG.A.P., för vilken SGS Germany GmbH är ackrediterat för av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS.