Kvalitetsmärkt hästverksamhet

Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en frivillig certifiering som tagits fram efter initiativ från Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst. Märkningen grundas på lagkrav gällande bland annat hästhållning och arbetsmiljö. Syftet med kvalitetsmärkt hästverksamhet är att skapa en gemensam standard för alla typer av hästverksamheter som gör det enklare för kunder att göra medvetna val och för dig som hästföretagare att hålla ordning och reda i bolaget. Kontakta oss idag för att bli certifierad.

Vem är kvalitetsmärkt hästverksamhet för?

I Sverige finns cirka 360 000 hästar och det gör oss till ett av de hästtätaste länderna i världen. Hästnäringens bidrag till landets BNP är cirka 22 miljarder kronor per år. En lönsam bransch bäddar för oseriösa aktörer och certifieringen kvalitetsmärkt hästverksamhet är ett oberoende kvitto på att din verksamhet håller hög kvalitet.

Varför certifiera dig enligt kvalitetsmärkt hästverksamhet?

Certifieringen gör det lättare för kunder att välja en verksamhet som lever upp till förväntningarna, men märkningen har också fördelar för dig som hästföretagare. Som certifierad följer du enkla checklistor som skapar trygga rutiner och kontroll samt gör att du kan utveckla verksamheten.

Enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är andra fördelar med certifieringen att:

 • Verksamhet blir mer konkurrenskraftig
 • Du enkelt kan hålla dig uppdaterad om lagstiftningen
 • Arbetsmiljöriskerna minskar
 • Du är väl förberedd vid myndighetskontroll
 • Kunden kan se att verksamheten drivs seriöst.

Vad innebär certifieringen?

Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en certifiering med ett fastställt regelverk som är grundat på lagkrav inom hästhållning, arbetsmiljö samt klimat och miljö. För att kunna erhålla en hästcertifiering kontaktar du oss som är ett oberoende certifieringsbolag. Våra kunniga revisorer besöker din verksamhet på plats för att se om ditt hästföretag lever upp till kriterierna för att bli certifierad.

Så går certifieringsprocessen till

 1. Fyll i intresseanmälan om du vill bli kontaktad eller skicka in din ansökan direkt.
 2. När ansökan är signerad utgör den avtalet mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du får en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet tilldelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision för att besöka din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket betyder att avvikelser som framkommit under revision ska ha åtgärdats inom tre månader.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas ditt certifikat och du får en skylt som visar att du bedriver en seriös hästverksamhet.

Revision och kostnad

Revision av kvalitetsmärkt hästverksamhet sker på plats varje år under de tre första åren, därefter vartannat år. De år då ingen revision sker på plats ska du göra en egenrevision. När revisionen blivit godkänd utfärdas ett certifikat.

Kostnaderna för certifieringen består av två delar: en årlig systemavgift som är baserad på ditt företags omsättning och själva kostnaden för revisionen. Vill du veta mer om priserkontakta oss.

Tilläggscertifiering

Driver du ett hästgymnasium? Om din gymnasieskola med hästinriktning har blivit certifierad enligt kvalitetsmärkt hästverksamhet kan du också ansöka om certifieringen kvalitetsmärkt hästgymnasium. Det är en märkning som visar att skolan uppfyller krav som branschen satt upp för att säkerställa att eleverna får en god förberedelse inför yrkeslivet.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]