IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet vid myndighetskontroll och ett kvitto för kunden som visar att ditt företag tar sitt ansvar gällande arbetsmiljön och erbjuder goda arbetsvillkor för personalen. Vi certifierar verksamheter i Sverige och Finland enligt IP Arbetsvillkor. Ta en certifiering för arbetsvillkor idag, kontakta SMAK Certifiering.

För vilka typer av företag?

IP Arbetsvillkor är först och främst en certifiering för arbetsvillkor tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla typer och storlekar av företag som har anställd personal. Du som redan har en certifiering inom IP-standarden kan komplettera med IP Arbetsvillkor; men företag kan även bli certifierade enligt endast IP Arbetsvillkor utan att ha en annan certifiering.

Det gör ingen skillnad om personalen är anställd hos dig eller annan arbetsgivare (t.ex. bemanningsföretag), all arbetskraft omfattas av IP Arbetsvillkor.

Man kontrollerar tankar och tar anteckningar | SMAK Certifiering AB

Syftet med IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor framtagen med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området och är godkänd av Swedac. För att bli certifierade enligt IP-standardens certifiering om arbetsvillkor ska specifika kriterier uppfyllas och företaget måste bli godkänt vid en revision av ett certifieringsorgan som SMAK Certifiering.

Kraven för IP:s certifiering om arbetsvillkor ligger i nivå med svensk lagstiftning och branschriktlinjer och behandlar bland annat följande områden:

 • Ledning och organisation – introduktion av nyanställda, nödlägesberedskap
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöpolicy, hantering av olyckor och tillbud
 • Arbetsrättsliga regler, egna anställda – anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester
 • Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft – krav på och avtal med bemanningsföretag
 • Boende – hygien, vatten

Om IP Sigill Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor var ett gemensamt initiativ för att fram en certifiering om arbetsvillkors som lanserades av Svenskt Sigill hösten 2016. Bakom satsningen för Sigills tillvalsnivå IP Arbetsvillkor stod Martin & Servera, Axfood/Dagab och AxFoundation. Initiativet påbörjades på grund av att många andra länder hade märkningar, t.ex. Fairtrade eller GLOBAL G.A.P. GRASP, och det saknades motsvarande svensk certifiering för arbetsvillkor för att bemöta bristfälliga arbetsvillkor i Sverige.

Två kockar lagar mat i en Restaurang certifierad enlig IP Arbetsvillkor | SMAK Certifiering AB

Så blir du certifierad enligt IP Arbetsvillkor

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs i IP Arbetsvillkor, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i IP Arbetsvillkor granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Varför SMAK Certifiering?

Vi har en hög kunskap kring IP Arbetsvillkor och en lång erfarenhet av samtliga certifieringar inom IP-standarden. Vi gör det lätt för Sveriges och Finlands lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt IP-standardens regelverk. SMAK Certifiering är ackrediterade av Swedac och erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet inom lantbruk och, trädgård, livsmedelsförädling samt restaurang, och kan med vår oberoende granskning ge trovärdighet åt era åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Har du frågor och funderingar om vad en certifiering av arbetsvillkor som IP Arbetsvillkor innebär för din verksamhet? Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig,

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.

Ta en certifiering för arbetsvillkor med SMAK Certifiering

Många verksamheter kräver en certifiering för arbetsvillkor och vi erbjuder IP Arbetsvillkor där regler kring arbetsmiljön ingår. Bli kund hos SMAK Certifiering idag för att ansöka om IP Arbetsvillkor och andra certifieringar inom IP-standarden. Är du redan certifierad enligt Sigills tillvalsnivå IP Arbetsvillkor via ett annat certifieringsbolag? Det är enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision av samtliga certifieringar inom IP-standarden. Utöver vårt arbete med IP Sigill, IP Arbetsvillkor och andra IP erbjuder vi en rad andra certifieringar inklusive bland annat GLOBALG.A.P. och EU-ekologisk certifiering för lantbruk och trädgård.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket)

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

FRÅGOR & SVAR

IP Arbetsvillkor innehåller krav i nivå med svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom följande områden:

– Ledning och organisation – introduktion av nyanställda, nödlägesberedskap
– Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöpolicy, hantering av olyckor och tillbud
– Arbetsrättsliga regler, egna anställda – anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester
– Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft – krav på och avtal med bemanningsföretag
– Boende – hygien, vatten

Flera stora handelskedjor och grossister (Axfood, COOP, ICA och Martin & Servera) kräver numera att odlingsföretag måste vara certifierade enligt IP Arbetsvillkor för att få sälja sina produkter till dem.

Se till att din verksamhet uppfyller kriterierna för IP Arbetsvillkor. Kontakta ett certifieringsbolag som SMAK Certifiering och boka en revision. Uppfyller din verksamhet samtliga krav får du ett certifikat för IP Arbetsvillkor. Läs om hur vår certifieringsprocess går till.