Lantbrukare plockar upp en rädisa på sin IP certifierad gård | SMAK Certifiering AB

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet vid myndighetskontroll och ett kvitto för din kund som visar att ditt företag tar ansvar gällande arbetsmiljön och erbjuder goda arbetsvillkor. SMAK Certifiering certifierar verksamheter i Sverige och Finland enligt IP Arbetsvillkor. Kontakta SMAK Certifiering om du är intresserad av en certifiering enligt IP Arbetsvillkor. 

För vilka typer av företag?

IP Arbetsvillkor är först och främst en certifiering för arbetsvillkor tänkt för den gröna näringen, men kan användas av alla typer och storlekar av företag som har anställd personal. Du som redan har en certifiering inom IP-standarden kan komplettera med IP Arbetsvillkor men företag kan även bli certifierade enligt endast IP Arbetsvillkor utan att ha en annan certifiering.

Det gör ingen skillnad om personalen är anställd hos dig eller annan arbetsgivare (t.ex. bemanningsföretag), all arbetskraft omfattas av certifieringen.

Man kontrollerar tankar och tar anteckningar | SMAK Certifiering AB

Syftet med IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor framtagen av ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området och är godkänd av Swedac. För att bli certifierade enligt IP-standardens certifiering IP Arbetsvillkor ska specifika kriterier uppfyllas och företaget måste genomgå en godkänd kontroll av ett certifieringsorgan som SMAK Certifiering.

Kraven för en certifiering mot IP Arbetsvillkor ligger i nivå med svensk lagstiftning och branschriktlinjer och behandlar bland annat följande områden:

 • Ledning och organisation – introduktion av nyanställda, nödlägesberedskap
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöpolicy, hantering av olyckor och tillbud
 • Arbetsrättsliga regler, egna anställda – anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester
 • Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft – krav på och avtal med bemanningsföretag
 • Boende – hygien, vatten

Om IP Sigill Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor var ett gemensamt initiativ för att ta fram en certifiering om arbetsvillkor som lanserades av Sigill Kvalitetssystem hösten 2016. Bakom satsningen för Sigills kompletteringsmodul IP Arbetsvillkor stod Martin & Servera, Axfood/Dagab och AxFoundation. Initiativet påbörjades med anledning av att många andra länder hade märkningar inom området, t.ex. Fairtrade eller GLOBAL G.A.P. GRASP. Det saknades motsvarande svensk certifiering för arbetsvillkor för att bemöta bristfälliga arbetsvillkor i Sverige.

Två kockar lagar mat i en Restaurang certifierad enlig IP Arbetsvillkor | SMAK Certifiering AB

Så blir du certifierad enligt IP Arbetsvillkor

 1. Läs igenom informationen om certifieringen.
 2. Fyll i ansökningsblanketten.
 3. Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna den.
 4. Ladda upp den ifyllda ansökan och klicka på skicka eller skicka ansökan med posten.
 5. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör detta ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 6. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 7. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 8. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 9. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 10. Revisionen och tillhörande delar granskas och efter godkännande utfärdas certifikat.

Varför SMAK Certifiering?

Vi är ett certifieringsbolag med ett stort antal kunder som har certifiering enligt IP Arbetsvillkor och har därmed genom åren uppnått en hög kompetens inom området. Därutöver har vi lång erfarenhet av övriga certifieringar inom IP-standarden. Vi gör det lätt för Sveriges och Finlands lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt IP-standardens regelverk. SMAK Certifiering är ackrediterade av Swedac och erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet inom lantbruk och, trädgård, livsmedelsförädling samt restaurang, och kan med vår oberoende granskning ge trovärdighet åt era åtaganden när det gäller kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Har du frågor och funderingar om vad en certifiering enligt IP Arbetsvillkor innebär för din verksamhet? Kontakta oss via formuläret nedan så hjälper vi dig,

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.

Ansök om certifiering enligt IP Arbetsvillkor hos SMAK Certifiering

Många verksamheter har krav på att kunna uppvisa en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi erbjuder IP Arbetsvillkor där regler kring just arbetsvillkor och arbetsmiljö ingår. Är du redan certifierad enligt Sigills kompletteringsmodul IP Arbetsvillkor via ett annat certifieringsbolag? Det är enkelt att byta då vi hjälper dig genom hela certifieringsprocessen. Utöver vårt arbete med IP Arbetsvillkor och andra regelverk inom IP-standarden erbjuder vi en rad andra certifieringar inklusive bland annat GLOBALG.A.P. och EU-ekologisk certifiering för lantbruk och trädgård.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

 

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket)

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

  FRÅGOR & SVAR

  IP Arbetsvillkor innehåller krav i nivå med svensk lagstiftning och branschriktlinjer inom följande områden:

  – Ledning och organisation – introduktion av nyanställda, nödlägesberedskap
  – Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöpolicy, hantering av olyckor och tillbud
  – Arbetsrättsliga regler, egna anställda – anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid, semester
  – Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft – krav på och avtal med bemanningsföretag
  – Boende – hygien, vatten

  Flera stora handelskedjor och grossister (Axfood, COOP, ICA och Martin & Servera) kräver numera att odlingsföretag måste vara certifierade enligt IP Arbetsvillkor för att få sälja sina produkter till dem.

  Se till att din verksamhet uppfyller kriterierna för IP Arbetsvillkor. Kontakta ett certifieringsbolag som SMAK Certifiering och boka en revision. Uppfyller din verksamhet samtliga krav får du ett certifikat för IP Arbetsvillkor. Läs om hur vår certifieringsprocess går till.