Grönsaker i butik | SMAK Certifiering AB

IP-certifiering för gris

IP-certifiering för gris är en kvalitetscertifiering som omfattar krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan. Det finns tre olika nivåer inom IP-certifiering av gris, för att passa företag med olika behov. Kontakta SMAK Certifiering för att bli certifierad enligt IP Gris Grundcertifiering eller IP Sigill Gris, vi certifierar verksamheter över hela Sverige och enligt alla nivåer inom IP-standarden.

IP Sigill Gris

IP Sigill Gris har en ännu högre ambitionsgrad. Utöver de svenska lagkraven kvalitetssäkras även ytterligare ett antal mervärden inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Den innehåller alla krav i grundcertifieringen gällande skötsel, tillsyn och smittskydd samt ytterligare krav på olika åtgärder för att ge ökade förutsättningar för naturligt beteende som t.ex. tillgång till hösilage/ensilage och möjlighet till svalka. IP Sigill Gris syftar också till att minska miljöpåverkan i produktionen genom att bland annat ställa krav på ökad biologisk mångfald, en optimerad gödselstrategi och en ansvarsfull användning av växtskyddsmedel.

Tillval Klimatcertifiering

Om du väljer att även ha tillval Klimatcertifiering finns ytterligare krav för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om att effektivisera energianvändning och utnyttjande av kväve samt en klimatvänlig utfodring av grisar. Läs mer om tillval Klimatcertifiering här (IP Klimatcertifiering – SMAK Certifiering AB).

Svenskt Sigill-märkning

De företag som certifierar sig på Sigillnivån och Tillvalsnivån har även möjlighet att använda Svenskt Sigill-märket på sina produkter.

Revision och kostnad

Revision av IP-certifiering för gris sker på plats vartannat. Det år då ingen revision utförs på plats ska du göra en egenkontroll och skicka in till oss. När ditt företag blivit godkänt för revision utfärdas ett certifikat. Det år du har revision på plats betalar du för själva revisionen, det år du inte har revision betalar du för administrativ granskning av din egenrevision. Kontakta oss för mer information om priser för certifiering av gris och andra certifieringar.

Bli certifierade enligt IP-certifiering för gris med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om certifiering för gris och andra certifieringar via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta och vi hjälper dig genom hela processen. Läs om vår certifieringsprocess steg för steg.

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

  FRÅGOR & SVAR

  IP:s certifiering för livsmedel, IP Livsmedel, är en certifiering som omfattar de grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet. Reglerna i IP Livsmedel bygger på svensk lagstiftning. Det är ett effektivt sätt för företag att visa upp sina kunder att livsmedelssäkerheten är på plats i deras produktion. Gällande branschriktlinjer i IP livsmedelscertifiering togs fram i ett samarbete mellan några av Sveriges och Nordens största handelskedjor: ICA, Coop, Axfood och Bergendals.

  IP:s certifiering för livsmedel bygger inte på ett ledningssystem, detta gör den lämplig för små och medelstora företag och/eller stora företag med en mindre komplex verksamhet. Utöver det erbjuder IP:s certifiering för livsmedel även följande fördelar:

  • ger en god överblick över kraven som finns inom livsmedelshantering och förädling då den är baserad på svensk lagstiftning och branschkrav
  • är enkel att tillämpa och innehåller tydliga beskrivningar för vad som krävs för att uppfylla reglerna
  • finns tydliga mallar som underlättar för när kraven ska implementeras
  • ingår även djuromsorg för slakterier certifierade enligt IP Livsmedel
  • företag utan fysisk hantering av livsmedel har färre regler att leva upp till
  • anpassad för nordiska förhållanden, alltså: certifieringen tar hänsyn till den nordiska livsmedelsbranschens struktur och förutsättning.

  Kraven inom IP Livsmedel omfattar:

  1. Egenrevision och dokumenthantering
  2. Sårbarhet
  3. Kunskap och kompetens
  5. och 6. HACCP
  9. Provtagning
  11. Avfall
  12. Skadedjurssäkring
  13. Vatten
  14. Förvaring och hantering av livsmedel
  15. Allergener
  16. Varumottagning och leverantörskontroll
  18. Information/ märkning/ redlighet
  19. Spårbarhet och återkallelse
  21. och 22. Slakt och slakttransport

  Läs mer om vad dessa krav innebär på Sigills webbplats för IP Livsmedel.

  IP Livsmedel är ett kvitto på att en verksamhets produktion uppfyller de kvalitetskrav på livsmedelssäkerhet som kunderna ställer. Att ha en livsmedelscertifiering som IP Livsmedel är ofta ett krav för att få leverera livsmedel till dagligvaruhandeln och grossister. IP Livsmedel säkerställer att alla små- till medelstora företags produktion uppfyller leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet som hjälper dem att stå starkare på marknaden.