Grönsaker, bär och spannmål presenteras på ett bord | SMAK Certifiering AB

Varför ska du certifiera din verksamhet?

Certifiering är en frivillig inträdesbiljett till en större marknad. Du kan räkna med att kunder och konsumenter ställer krav på att din verksamhet är certifierad. Samtidigt får du som företagare ett redskap som hjälper dig att checka av processerna och skapa god ordning och reda i verksamheten.

Oavsett om det är konventionella eller ekologiska produkter, så vill konsumenten veta att den är producerad på ett korrekt och hållbart sätt.

  • Med en certifiering är det tydligt att du följer regelverkets krav
  • Certifieringen gör din verksamhet lättare att styra och mer lönsam
  • Kontinuerliga revisioner ger långsiktig kvalitet

Certifiering från jord till bord

SMAK Certifiering har lång erfarenhet av certifiering och kontroll av lantbruks- och livsmedelsföretag från primärproduktion till livsmedelsförädling till restaurang. Vi certifierar exempelvis växtodling, djurhållning, packerier, förädlingsföretag och importörer av såväl konventionell som ekologisk produktion. Samtidig revision av flera standarder är möjlig.

Våra revisorer finns runt om i hela Sverige och certifierar enligt:

Utför revisioner för leverantörsstandarder

Utför revisioner för leverantörsstandarder

SMAK Certifiering har stor erfarenhet av att utföra revisioner för leverantörsstandarder. Dessa uppdrag utgör en stor del av våra revisorers arbete.

Från Sverige-märkningen!

Från Sverige-märkningen!

SMAK Certifiering utför stickprovsrevisioner på uppdrag av Sverigemärkningen AB för att kontrollera att Från Sverige-märkningen efterlevs.