KRAV-certifiering

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Den är uppbyggd på ekologisk grund och har särskilt höga krav gällande djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Reglerna som efterlevs en KRAV-certifiering spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion, primärproduktion, fodertillverkning, butik och restaurang med mera. Totalt 16 olika typer av produktionsområden kan använda KRAV-märket där varje produktionsområde motsvarar ett av KRAVs regelområden. KRAV-märket är främst till för livsmedel men kan även omfatta andra råvaror. Ansök om att bli KRAV-certifierad, kontakta SMAK Certifiering och bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Om KRAV

KRAV-märket växte fram ur ett engagemang för jord, natur, människa, djur och framtid. Organisationen KRAV bildades i syfte att etablera en enhetlig märkning för ekologiska produkter och har sedan 1985 drivit utvecklingen av ekologisk och hållbar matproduktion. Reglerna som ska följas för KRAVs certifiering uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion – vilket all produktion och försäljning av ekologiska produkter inom livsmedelskedjan måste göra i de europeiska länderna.

Vad är skillnaden på KRAV- och EU-ekologiskt?

För att få benämna produkter som ekologiska inom EU krävs att du följer EU:s förordning för ekologisk produktion och är certifierad, d.v.s. står under kontroll av ett kontrollorgan.

Reglerna som ska följas för en KRAV-certifiering bygger på EU:s lagstiftning, men ställer högre krav än lagstiftningen inom bl.a. djurvälfärd, miljö, klimat och arbetsvillkor. KRAV-certifiering omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EU:s lagstiftning. Du kan till exempel certifiera restauranger och storhushåll enligt reglerna i KRAV.

KRAVs regelområden

För följande produktionsområden kan KRAV-certifikat utfärdas för certifierad verksamhet:

 • Växtodling
 • Växthus
 • Svampodling
 • Djurhållning
 • Biodling
 • Vattenbruk (odling av t.ex. fisk, kräftdjur och alger)
 • Vildväxande produktion (bär, växter, svampar)
 • Livsmedelsförädling
 • Slakt
 • Fodertillverkning
 • Produktionshjälpmedel (jord, gödsel m.m.)
 • Restaurang och Storhushåll
 • Import och införsel
 • Fiske
 • Certifiering av marknadsförare
 • Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt

Vad innebär KRAV-märket?

KRAV-märket på en produkt innebär bland annat att produktionen bidrar till;

 • Ökad biologisk mångfald
 • Minskad klimatpåverkan
 • God djurvälfärd
 • Skydd för miljö och hälsa
 • Bättre arbetsvillkor för anställda

(Källa: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/)

För att få marknadsföra och sälja dina produkter med KRAV-märket krävs ett KRAV-certifikat enligt KRAVs regelverk samt att produkterna är märkta med både KRAVs logotyp såväl som EU-märket. Logotyperna laddas ned via KRAVs respektive EU-kommissionens webbplats.

KRAV är en svensk hållbarhetsmärkning men regelverket kan användas i hela världen. Reglerna för lantbruk får användas i hela Norden, reglerna för fisk tillämpas i Nordostatlanten och Östersjön såväl som nordiska sötvatten. Övriga regler gäller inom hela EU- och EES-området (Island, Liechtenstein och Norge).

KRAV-märkta importerade produkter

Även importerade produkter, livsmedel och råvaror kan få en KRAV-märkning. Syftet är att bidra till en ökad konsumtion och produktion av KRAV-märkta livsmedel inte bara i Sverige, utan över hela världen. Reglerna för svenska och importerade produkter är inte samma. Reglerna för importerade produkter kallas “tilläggskrav”, vilket är krav som KRAV ställer utöver EU-lagstiftningens minimikrav på ekologiska produkter.

Så blir du certifierad enligt KRAV

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas KRAV-certifikatet och du har tillåtelse att använda KRAV-märket.

Varför SMAK Certifiering?

SMAK Certifiering är ett av sex certifieringsbolag som certifierar enligt KRAVs regler och vi är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC. Vi har lång erfarenhet av att certifiera företag för KRAV-certifiering och gör det enkelt för lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt KRAVs regelverk

Bli KRAV-certifierad med SMAK Certifiering

Bli kund hos oss idag för att ansöka om att bli KRAV-certifierad eller för att ansöka om en annan certifiering. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag? Det är enkelt att byta då vi hjälper dig genom hela processen oavsett vilken av våra certifieringar du är intresserad av.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]