IP Klimatcertifiering

Klimatcertifiering är en tillvals-certifiering inom IP-standarden som är tillgänglig för dig som certifierat din produktion på Sigillnivå. Syftet med tillval Klimatcertifiering är att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan, men leder även till andra positiva resultat inklusive bland annat minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. De viktigaste reglerna handlar om val om foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på den senaste forskningen inom området. Ansök om en klimatmärkning idag. Kontakta SMAK Certifiering och certifiera din verksamhet enligt tillval Klimatcertifiering.

Varför är en klimatmärkning för livsmedel är nödvändig?

Miljöfrågan är vår tids största fråga. Cirka 25% av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från produktion och distribution av mat. För att vi ska lyckas uppnå de globala klimatmålen krävs att alla drar sitt strå till stacken, producenter såväl konsumenter. En klimatmärkning gör det möjligt för konsumenterna att göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft.

Baserat på forskarorganisationen RISEs beräkningar har en växtodling med en klimatmärkning 30% lägre utsläpp än genomsnittet, vilket är i nivå med vad som krävs enligt Parisavtalet och vad SBTi (Science Based Targets initiative) menar är den minskning som behövs till år 2030.

Så blir du certifierad enligt tillval Klimatcertifiering

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat för Tillval Klimatcertifiering.

Ansök om en klimatmärkning med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering för att ansöka om tillval Klimatcertifiering för att få möjlighet att använda en klimatmärkning eller ansök om någon annan av IP standardens olika produktionsområden via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta till oss. Vi hjälper dig genom hela certifieringsprocessen oavsett vilken certifiering inom IP-standarden som du väljer. Utöver klimatmärkning och certifieringar inom IP-standarden erbjuder vi även certifieringar för EU ekologisk produktion, KRAV, GLOBALG.A.P., Kvalitetsmärkt Hästverksamhet/Hästgymnasium och RIP (Riktlinjer i packerier).

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.