IP Klimatcertifiering

Klimatcertifiering är en tillvalscertifiering inom IP-standarden som är tillgänglig för dig som certifierat din produktion på sigillnivå. Syftet med Tillval Klimatcertifiering är att hjälpa företag minska sin klimatpåverkan, men leder även till andra positiva resultat inklusive bland annat minskade övergödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. De viktigaste reglerna handlar om val om foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på den senaste forskningen inom området.  Ansök om en klimatmärkning idag. Kontakta SMAK Certifiering och certifiera din verksamhet enligt Tillval Klimatcertifiering.

Varför en klimatmärkning för livsmedel är nödvändig

Miljöfrågan är vår tids största fråga. Cirka 25% av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från produktion och distribution av mat. För att vi ska lyckas uppnå de globala klimatmålen krävs att alla drar sitt strå till stacken, producenter såväl konsumenter. En klimatmärkning gör det möjligt för konsumenterna att göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft.

Baserat på forskarorganisationen RISEs beräkningar har en växtodling med en klimatmärkning 30% lägre utsläpp än genomsnittet, vilket är i nivå med vad som krävs enligt Parisavtalet och vad SBTi (Science Based Targets initiative) menar är den minskning som behövs till år 2030.

Så blir du certifierad enligt Tillval Klimatcertifiering

  1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
  2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
  3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
  4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
  5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
  6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
  7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat för Tillval Klimatcertifiering.

Ansök om en klimatmärkning med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering för att ansöka om Tillval Klimatcertifiering eller någon annan av IP standardens olika produktionsområden via vårt formulär. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag så är det enkelt att byta till oss. Vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning oavsett vilken certifiering inom IP-standarden som du väljer. Utöver certifieringar inom IP-standarden erbjuder vi även certifieringar för EU ekologisk produktion, KRAV, GLOBAL G.A.P., Kvalitetsmärkt Hästverksamhet/Hästgymnasium och RIP.

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

IP-standard är en kvalitetssäkring av produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. Att certifiera verksamheten enligt IP:s regler innebär att du som producent följer svensk […]

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för arbetsvillkor och arbetsmiljö som säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. IP Arbetsvillkor är en trygghet […]

IP Livsmedel

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en grundcertifiering inom IP-standarden som omfattar det grundläggande arbetet med livsmedelssäkerhet med produktsäkerheten för konsumenten i centrum.[…]

Certifiering av livsmedelsverksamhet

Du kan certifiera din verksamhet enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor.
Läs mer under:
IP Sigill och IP Grundcertifiering
[…]

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är[…]

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP NötIP Livsmedel[…]