Grönsaker presenteras på ett bord | SMAK Certifiering AB

IP Frukt och Gröntー kvalitetssäkra era produkter med IP-certifiering

IP-certifiering av frukt och grönt på sigillnivå omfattar IP frukt och grönt grundcertifiering; men inkluderar även kriterier utöver de krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i nivå med lagstiftningen som grundcertifieringen innehåller. IP Sigill frukt och grönt strävar efter att hjälpa företag inom den gröna näringen att öka livsmedelssäkerhet och minska deras miljöpåverkan. SMAK Certifiering certifierar verksamheter över hela Sverige och Finland enligt IP Sigill frukt och grönt, kontakta oss eller fyll i vår intresseanmälan idag.

Syftet med IP Sigill frukt och grönt

IP frukt och grönt på sigillnivå är godkänd av Swedac. För att bli certifierade enligt IP Sigill frukt och grönt måste specifika kriterier uppfyllas och företaget måste bli godkänt vid en revision av ett certifieringsorgan som SMAK Certifiering. Med IP Sigill frukt och grönt har du rätten att märka dina produkter och marknadsföra din verksamhet med Svenskt Sigill-märket.

Syftet med IP Sigill frukt och grönt är att hjälpa företag minimera sin miljöpåverkan genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror; viktiga element inkluderar en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfull användning och uttag av vatten för bevattning. Utöver detta behöver en verksamhet även genomföra insatser för att bevara såväl som öka den biologiska mångfalden.

Följande områden behandlas inom IP Sigill frukt och grönt:

 • Odlingsplats och biologisk mångfald
 • Etablering och åtgärder i växander gröda/kultur
 • Skörd
 • Hantering efter skörd (inkl. kylning, lagring, packning, transport)
 • Spårbarhet och märkning av produkter
 • Grundförutsättningar för produktsäkerhet
 • Nöd- och olycksfallsberedskap

Tillval och andra certifieringar enligt Svenskt Sigill för produkter

 • IP frukt och grönt grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet som är i nivå med lagstiftningen.
 • Tillval Klimatcertifiering bygger vidare på IP Sigill frukt och grönt och är en märkning enligt Svenskt Sigill för produkter där det krävs ytterligare åtgärder för att minska miljöpåverkan. Åtgärder för att minska påverkan kan exempelvis vara attvälja bort fossil energi och utnyttja kväve mer effektivt.
 • Komplettering IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Så blir du certifierad enligt IP Sigill frukt och grönt

 1. Kontakta SMAK Certifiering eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Efter att du har skickat in en signerad ansökan utgör denna ett avtal mellan din verksamhet och SMAK Certifiering.
 3. Du tilldelas en inloggning till kundsidan och genomför din egenrevision.
 4. Din verksamhet fördelas en behörig revisor.
 5. Revisorn bokar in en inträdesrevision på plats på din verksamhet.
 6. Revisorn godkänner revisionen då samtliga regelpunkter följs, vilket innebär att avvikelser som framkommit vid revision ska ha godkända åtgärder.
 7. Revisionen och tillhörande delar i certifieringen granskas och efter godkännande utfärdas certifikat vilket gör att du får sätta märkningen Svenskt Sigill på dina produkter.

Certifiera ditt företag enligt IP frukt och grönt med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering idag för att ansöka om Svenskt Sigill för dina produkter (IP frukt och grönt på sigillnivå och andra certifieringar inom IP-standarden). Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag? Kontakta SMAK Certifiering och byt idag. Det enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision av samtliga certifieringar inom IP-standarden.

Varför SMAK Certifiering?

SMAK Certifiering har en lång erfarenhet av samtliga certifieringar och nivåer inom IP-standarden och gör det enkelt för Sveriges och Finlands lantbruks- och livsmedelsföretag att göra rätt enligt IP-standardens regelverk. Vi är ackrediterade av Swedac och erbjuder en rikstäckande arbetsmiljöertifieringsverksamhet av lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling och restaurang, och kan med vår oberoende granskning ge trovärdighet åt era åtaganden gällande kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om IP Sigill och IP Grundcertifiering.

Bli certifierad med SMAK Certifiering

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.

  FRÅGOR & SVAR

  IP Sigill Frukt & Grönt är en livsmedelscertifiering inom IP-standarden som omfattar kraven inom IP Frukt & Grönt grundcertifiering gällande krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i nivå med svensk lagstiftning. Utöver det strävar IP Frukt & Grönt på sigillnivå efter att hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror. Viktiga delar inkluderar en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfullt uttag av bevattningsvatten Utöver detta genomförs även insatser för att bevara såväl som öka den biologiska mångfalden.

  Verksamheter som är certifierade på sigill- och tillvalsnivån har rätten att märka sina produkter med Svenskt Sigill märkningen. Läs mer om Svenskt Sigill-märkning på Sigills webbplats för mer information om hur märkningen fungerar.

  En IP Frukt & Grönt certifiering på sigillnivå innebär att din verksamhet vidtagit åtgärder för att minimera sin miljöpåverkan genom ett systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror. Viktiga element inkluderar bland annat en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfull användning och uttag av vatten för bevattning. Det innebär också att din verksamhet uppfyller kraven kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i nivå med lagstiftningen som grundcertifieringen innehåller.