Kor betar på mark certifierad enligt IP Nöt och Mjölk | SMAK Certifiering AB

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som främjar god djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar. Med IP Nöt & Mjölk säkerställer du att din verksamhet uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Kontatka SMAK Certifiering för att bli certifierad enligt IP Nöt & Mjölk idag, vi certifierar verksamheter över hela Sverige enligt alla nivåer inom IP-standarden.

Certifiering av nötköttsproduktion – IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en del av IP-standarden och bygger på svenska djurskyddsbestämmelser och innehåller unika krav gällande djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Syftet med IP Nöt & Mjölk är att hjälpa företag bli bättre på djuromsorg, förbättra livsmedelssäkerhet och minska deras miljöpåverkan. IP Nöt & Mjölk har flera nivåer med ökande ambitionsgrad för att passa företag med varierande behov. Dessa är IP Nöt & Mjölk grundcertifiering, IP Sigill Nöt & Mjölk, tillval Klimatcertifiering, tillval Naturbeteskött och IP Arbetsvillkor

Behöver du en certifiering för din mjölk- och/eller nötköttsproduktion? Kontakta SMAK Certifiering idag så hjälper vi dig. Gör en intresseanmälan, välj certifiering, fyll i dina uppgifter och skicka in.

IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering

IP Nöt & Mjölk grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet och djuromsorg baserade på svenska lag- och branschriktlinjer. Syftet med en IP Nöt & Mjölk grundcertifiering är främst att hjälpa företaget uppfylla de svenska lagkraven inom djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

IP Nöt & Mjölk grundcertifiering inkluderar krav för bland annat:

 • Stallmiljö
 • Märkning, journalföring och spårbarhet av djur
 • Djuromsorg
 • Kalven
 • Foder, vatten och utfodring
 • Läkemedel och övriga behandlingar
 • Smittskydd
 • Spårbarhet av produkter

IP Sigill Nöt & Mjölk

IP Sigill Nöt & Mjölk är en mer ambitiös certifiering för mjölk- och nötköttsproduktion och kvalitetssäkrar mervärden över den svenska lagnivån inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar. En mjölk- och nötköttsproduktion certifierad enligt IP Sigill Nöt & Mjölk är ett intyg på att företaget uppfyller de svenska lagkraven. Med IP Sigill certifiering för mjölk- och nötköttsproduktion uppfyller du även ett antal andra mervärden inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö.

Syftet med IP Sigill Nöt & Mjölk är att minska sin produktions miljöpåverkan och skapa hög djurvälfärd för att ge djuren ett så bra liv som möjligt. Den innehåller utöver alla krav i grundcertifieringen även regler gällande skötsel, tillsyn och smittskydd samt ytterligare krav på olika åtgärder för att ge ökade förutsättningar för naturligt beteende inklusive att:

 • Beteskrav finns.
 • Gården bedriver ett omfattande förebyggande djurhälsoarbete för att minska behovet av antibiotika.
 • Ingen import av djur sker till gården för att bidra till ett bättre smittskydd.
 • Ingen export av kalvar sker från gården.
 • Ens foder innehåller en stor andel grovfoder/gräs.
 • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat fodret finns på gårdarna eller matas till djuren.
 • Produktionen och växtodlingen tar hänsyn till miljön och vattendrag.
 • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror som enkelt kan spåras tillbaka till gården.

Tillval Klimatcertifiering

Som ett tillval till en IP-certifiering kan du även välja att klimatcertifiera din nötköttsproduktion. Tillval Klimatcertifiering innebär bland annat:

 • En komplett energikartläggning på hela gården
 • Att enbart förnyelsebar el används
 • Att 70% av fodret är producerat på gården
 • Att enbart certifierad soja får användas i fodret
 • Att en noggrann kvävekoll genomförs
 • Att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra

Tillval Naturbeteskött

Tillval Naturbeteskött är framtagen tillsammans med WWF (Världsnaturfonden). Syftet med certifieringen är att säkerställa att gårdens djur har betat på och hjälpt till med vårdandet av olika svenska naturbetesmarker som:

 • Hagmarker
 • Strandängar
 • Älvbranter
 • Alvarsmarker

För att få sälja ditt kött som Naturbeteskött ska alla regler i IP Sigill Nöt & Mjölk samt tillvalsreglerna för Naturbeteskött uppfyllas.

Så blir du certifierad enligt IP Nöt & Mjölk

 1. Kontakta SMAK Certifiering direkt eller fyll i en intresseanmälan.
 2. Bestäm vilken nivå du vill bli certifierade enligt och ladda ned relevanta dokument för din certifieringsnivå från Sigills webbplats.
 3. Läs på om kraven i IP Nöt & Mjölk; vi rekommenderar starkt att genomföra en egenrevision för att se vilka åtgärder du behöver vidta.
 4. Åtgärda alla punkter och krav din verksamhet inte uppfyller.
 5. Kontakta SMAK Certifiering för att boka ett revisionsbesök, vår revisor besöker dig på plats. Läs mer om vår certifieringsprocess.
 6. Ett certifikat utfärdas när vi kontrollerat att din verksamhet uppfyller samtliga regelpunkter i IP Nöt & Mjölk.

Bli certifierad enligt IP Nöt & Mjölk med SMAK Certifiering

Bli kund hos SMAK Certifiering idag för att ansöka om IP Nöt & Mjölk och andra certifieringar inom IP-standarden. Är du redan certifierad via ett annat certifieringsbolag? Inga problem. Det är enkelt att byta där vi hjälper dig genom hela processen vid anslutning och/eller revision av samtliga certifieringar inom IP-standarden.

 1. Välj en certifiering.
 2. Läs igenom informationen.
 3. Ladda ner ansökningsblankett, fyll i och underteckna.
 4. Skicka in ansökan genom att bifoga den i formuläret nedan. Alternativt skicka in ansökan via post eller e-post.

Information om IP certifiering livsmedel
Information om IP certifiering lantbruk

Gör din ansökan här!


  Alternativt skicka din ansökan via post eller e-post

  CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

  Lantbruk och trädgård

  Lantbruk och trädgård

  Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

  Livsmedel

  Livsmedel

  För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

  Restaurang och storhushåll

  Restaurang och storhushåll

  Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

  FLER CERTIFIERINGAR

  IP Sigill och IP Grundcertifiering

  Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

  IP Arbetsvillkor

  IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

  IP Livsmedel

  IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

  KRAV-certifiering

  Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

  EU Ekologiskt

  Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

  IP Nöt & Mjölk

  IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.