Nyheter 2024

KVALITETSMÄRKT HÄSTVERKSAMHET OCH KVALITETSMÄRKT HÄSTGYMNASIUM

Välkommen till ett nytt år tillsammans med oss på SMAK Certifiering!

Vi ser framemot ett nytt år tillsammans med dig som kund!

För att kunna erbjuda dig den certifieringen du behöver har vi kompetenta revisorer på plats nära dig för att ge dig en oberoende kontroll av din verksamhet. Vi arbetar efter ledorden jordnära, professionella och nyskapande. I detta nyhetsbrev kan du läsa om årets nyheter samt få en påminnelse om viktiga datum.

Kom ihåg att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2024

Vi vill påminna dig som ansökt om eller är certifierad enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium att skicka in din egenrevision senast den 31 maj 2024.

Egenrevisionen ska utföras på den senaste versionen av regelverket. Använd stödmaterialet som hjälp när du gör din egenrevision.

Du som haft revisionsbesök

Du som haft revision med besök av revisor år 2022 eller 2023 ska skicka in din egenrevision för 2024 innan den 31 maj.
En förseningsavgift på 950 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Du som ansökt om certifiering men inte haft ett revisionsbesök

För att vi ska kunna fullfölja din certifiering och utföra en revision behöver du skicka in redovisning på att du utfört en egenrevision.

Frågor och svar

Hur gör jag en egenrevision?

Gå punkt för punkt igenom checklistan för den certifiering du ansökt om och besvara frågorna med alternativen Ja/Nej/Ej relevant.

Verksamheter certifierade enligt Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska göra egenrevision på båda regelverken.

Skriv ner vilka åtgärder som kommer vidtas/har vidtagits för att uppfylla regeln i kommentarrutan, för de regler som eventuellt inte uppfylls eller där förbättring krävs. Ange när dessa åtgärder kommer vidtas/har vidtagits.

Skicka ifylld checklista till hastcertifiering@smak.se eller till SMAK Certifiering AB, Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Varför får jag som inte haft ett revisionsbesök det här mejlet?

Du har fått det här mejlet eftersom du har skickat in en ansökan om certifiering, och tagit del av regelverket för den certifiering du ansökt om.

Om du önskar fullfölja certifieringen ska du skicka in ett kvitto på att du gått igenom regelverket, alltså gjort en så kallad egenrevision.

Vilken version av regelverket ska jag utföra egenrevisionen på?

Den certifierade verksamheten ska alltid hålla sig á jour med eventuella ändringar i regelverket. Det är alltid den senaste versionen av regelverket som ska revideras. Senaste version är 2.0.

Prislista 2024

Se 2024 års prislista på här

Fakturor kommer till din e-post med Fortnox som avsändare. Tänk på att alltid meddela oss om du ändrar e-post eller andra kontaktuppgifter eller om du önskar pappersfaktura. Avgift för pappersfaktura är 29 kronor.

Frågor som rör betalning av faktura och påminnelser skickas till adressen minfaktura@fortnox.se. Har du frågor gällande innehållet i fakturan är du välkommen att kontakta ekonomi@smak.se.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Katrine Petäjistö, Standardansvarig
SMAK Certifiering AB
hastcertifiering@smak.se
072-402 25 64

Kontakta oss vid frågor!