KRAVs information gällande SVTs granskning av certifierade gårdar

Med anledning av SVT:s kommande program med fokus på djuromsorg skickade KRAV till certifierade verksamheter ut ett extra nyhetsbrev onsdagen den 5/1.
Som ett av de certifieringsbolag som nämns i programmet vill vi komplettera KRAVs information med följande.
Djur ska inte lida. Varje enskilt fall är beklagligt och oacceptabelt. Det är ett misslyckande varje gång när ett djur far illa.

När vi tittar på vår egen analys ser vi att en lantbrukare på en av de KRAV-certifierade gårdar som vi kontrollerar är dömd för underlåtenhet (det vill säga inte för djurplågeri). Detta gällde ett enskilt djur 2016-2017. Därefter har ett antal revisioner gjorts och revisorerna har bedömt att gårdens verksamhet uppfyller regelverket och att lantbrukaren har processer och rutiner på plats. Detta gällde en specifik händelse och inte systematiska brister i djuromsorgen. När vi får information om föreläggande, anmälningar eller brott gällande djuromsorgen gör vi alltid extra kontroller för egen bedömning.

Det finns ytterligare ett fall där en lantbrukare har dömts enligt djurskyddslagen och på KRAVs hemsida felaktigt redovisats som KRAV-certifierad djurhållning. Certifikatet har dock i enlighet med regelverket dragits in, djurproduktionen har upphört och inget kött har sålts som KRAV-märkt. Det har med andra ord skett en miss i samband med informationsöverföring till KRAVs hemsida. På vår hemsida, www.smak.se, har korrekta och aktuella uppgifter alltid varit tillgängliga.

Vi är ett ackrediterat certifieringsbolag och granskas ständigt i kvalitet, kompetens och oberoende av den svenska myndigheten Swedac. För att ett certifikat ska ställas ut efter genomförd revision krävs granskning och kvalitetssäkring i flera led oavsett certifieringsbolag.
Tillsammans med KRAV arbetar vi ständigt med att utveckla kontroll och tillämpning av KRAVs regelverk.

Har du frågor gällande programmet har KRAV sammanställt information som du hittar via följande länk: https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/

Om du har frågor kring din certifiering kan du kontakta oss via mail: certifiering@smak.se eller telefon 020-616263.