Läs mer på Coronavirus Q&A

Med anledning av utvecklingen i samhället kring spridningen av coronaviruset har SMAK Certifiering AB beslutat att göra ett uppehåll i revisioner hos kund och deltagande på externa möten. Uppehållet är beslutat till och med den 31/3 och kan komma att förlängas. Vi kommer se till att detta inte påverkar våra kunders certifieringar och inga kunder kommer att stå utan giltigt certifikat p.g.a. detta beslut.

Inget känt fall av covid-19 finns bland SMAK Certifiering AB:s medarbetare. Beslutet är taget för att bidra till en minskad risk för smittspridning, efterlevnad av branschorganisationers rekommendationer samt en omtanke för kunder, leverantörer och medarbetare.

SMAK:s kontor i Alnarp kommer att vara begränsat bemannat men vi stänger för externa möten.
Telefonväxel och mail fungerar som normalt.
Vi ber er som har möten inbokade på kontoret i Alnarp att kontakta oss för att se på möjligheten till ett distansmöte.

Om du har en revision inbokad före första april kommer din revisor att kontakta dig för att boka en ny tid.
Revisorn kommer att tillsammans med dig se på vilka delar av revisionen som kan genomföras på distans.

Vi för en dialog med standardägare och myndigheter för att hitta lösningar på den uppkomna situationen.

Vi kommer löpande att uppdatera information om läget här på www.smak.se., se Coronavirus Q&A.