Nya versioner av IP:s regler börjar gälla från 1:a januari 2021

Sigill Kvalitetssystem AB släpper nya versioner av ett antal handböcker vilka börjar att gälla från 1 Januari 2021. En lista över de nya versionerna visas i listan nedan. För mer information se Sigills hemsida www.sigill.se.
Nya handböcker kan beställas hos Sigill. Nytt versionsnummer för samtliga standarder är 2021:1

IP Allmänna villkor
IP Sigill Frukt och Grönt
IP Frukt och Grönt Grundcertifiering
IP Sigill Gris
IP Gris Grundcertifiering
IP Livsmedel