Livsmedelsstrategin 2.0

I juni 2017 antog riksdagen Livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030. 

Det övergripande målet med strategin är att etablera en konkurrenskraftig livsmedelskedja som ökar den totala livsmedelsproduktionen samtidigt som relevanta nationella miljömål uppnås och främjar en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Nu finns en ambition med att utveckla strategin och etablera livsmedelsstrategin 2.0. Torka, pandemi och logistiska problem i samband med krig och oroligheter i närområdet har gett anledning till att uppdatera strategin där omvärldsfaktorer drastiskt har förändrats sedan den första strategin implementerades. 

Ambitionen med den uppdaterade strategin är att öka satsningarna i hela kedjan från jordbruksföretagen till förädlingsföretagen och dagligvaruhandeln.

Livsmedelsstrategin 2.0 är fortsatt under utveckling och vi håller oss uppdaterade med eventuella förändringar som kan påverka våra kunder.