Ny version av IP:s regler börjar gälla från 1:a januari 2020

Sigill Kvalitetssystem AB släpper nya versioner av ett antal handböcker vilka börjar att gälla från 1 Januari 2020. IP nöt och IP mjölk som tidigare haft en egen handbok försvinner och slås ihop till en. En lista över de nya versionerna visas i tabellen nedan. För mer information se Sigills hemsida www.sigill.se. Nya handböcker kan beställas hos Sigill. Nytt versionsnummer för samtliga standarder är 2020:1.

  •  IP Allmänna villkor
  •  IP Sigill Prydnadsväxter och Plantskola med tillval för klimatcertifiering
  •  IP Sigill Biodling
  •  IP Nöt och mjölk grundcertifiering
  • IP Sigill Nöt & Mjölk med tillval för klimatcertifiering och naturbeteskött
  • IP Sigill Kyckling och ägg med tillval klimatcertifiering