Tillämpning av EU:s förordning om ekologisk produktion är framskjuten till 1/1-22

Har du certifiering enligt EU:s förordning om ekologisk produktion?

En ny förordning (nr 2018/848) var tänkt att börja tillämpas från den 1 januari 2021. Det är mycket troligt att tillämpningen skjuts fram till den 1 januari 2022 på förslag från EU-kommissionen. Beslut fattas av Europarådet och Europaparlamentet under november/december.