Certifiering av hästverksamheter

LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse har tagit initiativet till en frivillig certifiering som bygger på lagkrav inom hästhållning, klimat, miljö och arbetsmiljö. Certifieringen ger trygga rutiner och kontroll samt är ett oberoende kvitto för kunderna att din hästverksamhet är seriös och håller hög kvalitet.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Syftet är att få en gemensam standard, där den som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt, kan visa hög kvalitet i verksamheten. Certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har även ett anpassat tillägg som arbetats fram i samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Certifieringen visar att skolan uppfyller vissa kvalitetskrav som branschen ställt upp avseende faktorer kopplade till naturbruksprogrammets hästinriktning. Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

All undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt legitimerade lärare som regelbundet fortbildas.

SMAK Certifiering utför certifiering av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Vill du veta mer? Läs mer på LRF Häst och HYN.

Vill du certifiera din hästverksamhet?

Ansökan är ej bindande för betalning. Betalning sker efter utförd revision. Kostnaden för certifiering är uppdelad på tre år.

Informationsmaterial till dig som ansökt om certifiering:

Prislista
Priser för certifiering