Kor betar på mark certifierad enligt IP Nöt och Mjölk | SMAK Certifiering AB

Svenskt Sigill

En märkning med Svenskt Sigill är ett kvitto på att ditt företag tar ett större ansvar för miljön, djuromsorgen och livsmedelssäkerheten än vad svensk lag och branschens riktlinjer kräver. Märkningen gör det enklare för konsumenterna att handla hållbart och kan öka ditt företags lönsamhet. Kontakta oss på SMAK Certifiering för att påbörja certifieringsprocessen.

Vad är Svenskt Sigill?

Svenskt Sigill är en miljömärkning som dessutom omfattar djuromsorg och livsmedelssäkerhet. 

För att få använda märkningen måste livsmedel eller prydnadsväxter komma från en odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. En råvara eller växt med Svenskt Sigill-märket ska vara odlad, uppfödd, producerad, slaktad, förädlad och förpackad i Sverige. För att krukväxter, perenner, och vedartade växter ska kunna märkas med Svenskt Sigill ska de ha haft den huvudsakliga odlingstiden eller tillväxten i Sverige.

Varför grundades Svenskt Sigill?

Märkningen togs fram av Lantmännen 1995 för att minska användningen av bekämpningsmedel, minska näringsläckaget och öka den biologiska mångfalden inom spannmålsodling. När märkningen förvärvades av LRF 2001 var ambitionen att ta fram en gemensam märkning för svensk primärproduktion som byggde på kvalitetssäkring och kontroll. År 2010 blev Klimatcertifiering ett frivilligt tillval. Sedan år 2016 är tillvalsmärkningen Naturbeteskött Sveriges enda certifiering för uppfödning av naturbetesdjur.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Om företagets verksamhet uppfyller kraven för IP Sigillnivån och dessutom har utfört åtgärder för att minska sin klimatpåverkan kan företaget certifieras enligt Svenskt Sigill Klimatcertifiering. Certifieringen är Sveriges enda klimatcertifiering för mat och blommor, och säkerställer att miljöpåverkan är så låg som möjligt.

De viktigaste reglerna inom klimatcertifieringen gäller:
 • Val av foder
 • Kvävegödselmedel 
 • Djurvälfärd
 • Energieffektivisering.

Svenskt Sigill Naturbeteskött

Om företaget uppfyller kraven för IP Sigillnivån och dessutom har djur som betar på riktiga naturbetesmarker kan företaget certifieras enligt Svenskt Sigill Naturbeteskött. Naturbeteskött bidrar till ökad biologisk mångfald och bättre djuromsorg.

De viktigaste reglerna inom certifieringen Naturbeteskött gäller:

 • Betesperioden – Djuren ska gå på naturbetesmark under minst 50 % av betesperioden.
 • Betesmarkerna – Gårdens betesmarker ska bestå av minst 50 % naturbetesmark. 
 • Fodret – Nötkreatur som väger över 250 kg under stallperioden ska utfodras med minst 70 % grovfoder vilket ökar halten av Omega-3-fettsyror i köttet.
 • Slaktmognaden – Alla djur ska vara väl slaktmogna när de slaktas.
 • Mörningen – Nötköttet ska möras i minst två veckor innan det når konsumenten.

 

Vilka är fördelarna med märkningen Svenskt Sigill?

När Kantar-Sifo gjorde en konsumentundersökning på uppdrag av Axfood visade det sig att de viktigaste frågorna för konsumenterna var tydlig märkning om råvarans ursprungsland, minskad användning av kemikalier och god djuromsorg. Att konsumenterna enkelt kan se att varan är producerad i Sverige och att köttet kommer från välmående djur stärker din konkurrenskraft och öppnar för nya affärsmöjligheter. Dessutom kan märkningen leda till effektivare produktion.

Hur går man tillväga för att få märka med Svenskt Sigill?

För att både företag och konsumenter ska kunna lita på miljömärkningen krävs en tredjepartscertifiering från ett oberoende certifieringsbolag. För att ansöka om certifiering för din verksamhet kan du kontakta oss på certifieringsbolaget SMAK Certifiering. 

Certifieringsprocessen i korta drag

 1. Ansökan
 2. Bokning av revision 
 3. Revision på plats i din verksamhet
 4. Avslutad och godkänd revision leder till utfärdat certifikat

Därefter sker omcertifiering med kontinuerliga revisioner i enlighet med standardens krav. 

Läs mer om certifieringsprocessen för Svenskt Sigill och de andra märkningarna.

Vem kontrollerar revisorerna?

Samtliga certifieringsbolag granskas av Swedac, Sveriges myndighet för ackreditering, som bland annat kontrollerar att revisorerna har den kompetens som krävs och att certifieringsbolaget har lämpliga rutiner för certifieringsarbetet.

SMAK Certifiering återkopplar till dig inom 1-2 dagar. Välkommen med din förfrågan!

CERTIFIERINGAR FÖR DIN VERKSAMHET

Lantbruk och trädgård

Lantbruk och trädgård

Som lantbrukare kan du välja att bedriva din verksamhet konventionellt eller ekologiskt. Oavsett inriktning, så ska du certifiera din produktion. SMAK Certifiering har lång erfarenhet av just din bransch och är ackrediterade av Swedac.

Livsmedel

Livsmedel

För att du ska få marknadsföra produkter som ekologiska ska din verksamhet klara oberoende granskning av ett godkänt certifieringsbolag. Vilka certifieringar finns? Och vad krävs?

Restaurang och storhushåll

Restaurang och storhushåll

Alla typer av storhushåll, restauranger och caféer kan KRAV-märkas, men även gruppboenden och förskolor. Verksamheter kan KRAV-märkas i tre nivåer. Börja på en lägre nivå och öka andelen godkända råvaror successivt.

FLER CERTIFIERINGAR

IP Sigill och IP Grundcertifiering

Att certifieras enligt IP-standardens regler är ett bra kvitto på att din produktion uppfyller de kvalitetskrav som ställs av myndigheter såväl som kunder.

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor säkerställer att din verksamhet följer de lagar och regler arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar.

IP Livsmedel

IP Livsmedel säkerställer att ditt företag uppfyller alla leverantörskrav på livsmedelssäkerhet i din produktion och som hjälper dig stå starkare på marknaden.

KRAV-certifiering

Med en KRAV-certifiering har du rätten att marknadsföra och benämna dina produkter som ekologiska och märka dem med både KRAV-märket och EU-lövet (Ekomärket).

EU Ekologiskt

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och kan märka dina produkter med EU-lövet.

IP Nöt & Mjölk

IP Nöt & Mjölk är en kvalitetssäkring av mjölk- och nötköttsproduktion som säkerställer att du uppfyller svenska lagkrav gällande livsmedelssäkerhet och djuromsorg.