Ekologisk produktion enligt KRAV:s eller EU:s regler

Ekologisk produktion kombinerar de bästa metoderna för miljön, biologisk mångfald, skydd av naturresurser och djurskydd. SMAK Certifiering certifierar verksamheter över hela Sverige för EU-ekologisk produktion.

Känner du till skillnaden mellan KRAV och EU-ekologiskt?
För att få benämna produkter som ekologiska inom EU krävs att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och är certifierad och står under kontroll av myndighet eller kontrollorgan. KRAV:s regler för ekologisk produktion bygger på EU:s lagstiftning, men utöver dessa ställs det högre krav än lagstiftningen inom djurvälfärd, miljö och hälsa, klimat och arbetsvillkor.

KRAV:s regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EU:s lagstiftning, exempelvis restauranger.

Kostnaden för att certifiera din verksamhet enligt KRAV eller som EU-ekologisk är densamma, men KRAV debiterar en licensavgift. Denna avgift debiteras direkt från KRAV.

För att få benämna produkter som ekologiska inom EU krävs att du följer EU:s regler för ekologisk produktion och är certifierad och står under kontroll av myndighet eller kontrollorgan. KRAV:s regler för ekologisk produktion bygger på EU:s lagstiftning, men utöver dessa ställs det högre krav än lagstiftningen inom djurvälfärd, miljö och hälsa, klimat och arbetsvillkor.

KRAV:s regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks av EU:s lagstiftning, exempelvis restauranger.

Kostnaden för att certifiera din verksamhet enligt KRAV eller som EU-ekologisk är densamma, men KRAV debiterar en licensavgift. Denna avgift debiteras direkt från KRAV.

Läs om hur certifieringen går till!

Få mer information
– Nationella riktlinjer för ekologisk produktion
– KRAV:s hemsida
– Livsmedelsverkets hemsida