De nya EU-reglerna för ekologisk produktion kommer att träda i kraft 2022-01-01

De nya EU-reglerna för ekologisk produktion kommer att träda i kraft 2022-01-01. Fram till dess gäller nuvarande regler.