Information avseende Corona-virus

Med anledning av utvecklingen i samhället kring spridningen av coronaviruset har SMAK Certifiering AB beslutat att göra ett uppehåll i revisioner hos kund och deltagande på externa möten. Uppehållet är beslutat till och med den 31/3 och kan komma att förlängas.

Inget känt fall av covid-19 finns bland SMAK certifierings medarbetare. Beslutet är taget för att bidra till en minskad risk för smittspridning, efterlevnad av branschorganisationers rekommendationer samt en omtanke för kunder, leverantörer och medarbetare.

SMAKs kontor i Alnarp kommer att vara begränsat bemannat men vi stänger för externa möten.
Telefonväxel och mail fungerar som normalt.
Vi ber er som har möten inbokade på kontoret i Alnarp att kontakta oss för att se på möjligheten till ett distansmöte.

Om du har en revision inbokad för första april kommer din revisor att kontakta dig för att boka en ny tid.
Revisorn kommer att tillsammans med dig se på vilka delar av revisionen som kan genomföras på distans.

Kontakta din revisor om du är i behov av en dispens eller förlängning av certifikat.

Vi för en dialog med standardägare och myndigheter för att hitta lösningar på den uppkomna situationen.

Vi kommer löpande att uppdaterar information om läget här på vår hemsida www.smak.se.