KRAV:s regler kommer ut i en ny version från 2022-01-01

1 januari 2022 börjar nya förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion tillämpas. KRAV har i utgåva 2022 gått igenom alla regelkapitel som berörs och anpassat dem till den nya förordningen.

De viktigaste förändringarna är:

  • Kapitel 2, beskrivning av nya rutiner om hur producenter ska anmäla sig till berörd myndighet. 
  • Kapitel 4 för växtodling har fått en del nya och ändrade regler. T.ex. dokumentationskrav, användning av icke ekologiskt utsäde, regler kring retroaktiv omställning, regler om växthusodling. 
  • Kapitel 5 om djurhållning har flera regler omarbetats. 
  • Kapitel 9 Livsmedelsförädling Du får enbart använda aromer som består av naturliga aromämnen. 
  • Kapitel 12 Produktionshjälpmedel, där reglerna innebär att det ställs högre krav på ingående råvaror. Tillåtetbedömningen av produktionshjälpmedel görs enligt en ny process och tas över av FiBL. 
  • Kapitel 15, Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering. Kapitel 2 och kapitel 15 nu är sammanförda, KRAV byter begrepp från ”godkända livsmedel” till ”hållbara livsmedel”. I detta inkluderas nu allt ASC, MSC-märkt samt certifierade ekologiska vegetabilier, vilt och animalier. Reglerna för 15 produkter fasas ut under 2022, och nivåerna av hållbara livsmedel höjs. Avsnittet om kedjecertifiering (tidigare kapitel 19 ingår nu i detta kapitel).
  • Kapitel 16 Import och införsel. KRAV-certifierade företag som importerar från de tidigare undantagna länderna inom EU och EES-området samt Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan ska arbeta systematiskt för att identifiera och minimera risker avseende socialt ansvar på leverantörsnivå numera

För mer information se KRAV:s hemsida www.krav.se.