Ny version av KRAV:s regelbok utgåva 2019-2020

Från och med 1 januari gäller version 2 för KRAV’s regler 2019-2020. De huvudsakliga förändringarna i den nya versionen gäller:

  • Förenklingen för sammansatta produkter, se kap 9 och 16.
  • Några mindre ändringar i 19.1.
  • Kapitel 18 som framförallt handlar om hur certifieringsorgan ska jobba med KRAVs portal MittKRAV.
  • Kapitel 3.11 om hygien är flyttat till 4.13.

För mer information gå till KRAV’s hemsida www.krav.se. Här kan du även ladda ner den nya versionen.