Hand stryker över jorden | SMAK Certifiering AB

Nyheter 2023

Primärproduktion

IP-certifierad produktion

Från och med den 1 januari 2023 finns uppdaterade regelhandböcker gällande IP Frukt & Grönt Grundcertifiering samt IP Sigill Frukt & Grönt. Du hittar mer information om nyheterna på https://www.sigill.se/nyheter/nyheter-ip-frukt-och-gront-2023/. En uppdaterad version av regelhandböckerna kan beställas på https://www.sigill.se/omraden-och-regler/bestallning/. Det finns även regeländringar i regelhandböckerna IP Sigill Lamm 2022:1 och IP Sigill Mjölk & Nöt 2022:1. Du får en översikt av regeländringarna nedan. Som producent med en certifierad verksamhet har du ansvar för att sätta dig in i aktuellt regelverk. Har du frågor om årets nyheter och vad de innebär för din verksamhet eller om du har andra frågor, är du välkommen att kontakta din revisor.

Du som har ett certifikat som går ut under 2023, eller början av 2024, kommer få en revision under året. Du kommer bli kontaktad i god tid innan certifikatet går ut för bokning av revision. Om du ska lämna in din egenrevision för administrativ granskning i år kan du läsa mer om vad som gäller nedan. Vi vill också informera om att du ibland kan få revision det år som du lämnar in din egenrevision. Det beror på att det enligt regelverket ska göras stickprovsrevision på 10 % av alla verksamheter som lämnar in egenrevision under året. Stickprovsrevisionen går till på samma sätt som den ordinarie revisionen på plats och kostar ingenting.

IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2023:1

IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2023:1

Regler som ändrats gäller växtskyddshanteringen. Vilka personer som har tillgång/ansvar för växtskyddsförrådet och att inventeringslistan för växtskyddsmedel framgent även ska innehålla aktuellt registreringsnummer.

IP Sigill Frukt & Grönt 2023:1

IP Sigill Frukt & Grönt 2023:1

Helt nytt är att efterskördsbehandling får användas för behandling av potatis och då med kemiska medel som innehåller det verksamma ämnet 1,4-Dimetylnaftalen eller Grönmyntaolja.

Andra regler som ändrats rör odlingsplatsen, åtgärder i växande kultur samt nöd- och olycksfallsrutiner. Bland annat har det ändrats i kraven som gäller användning av biogödsel/rötrester. Regelpunkter som berör växtskydd såsom tillgång till växtskyddsförråd, inventeringslista för växtskyddsmedel, ETÖ (Egen teknisk översyn) samt funktionstest av växtskyddssprutor har förtydligats. Nytt är att regeln angående påfyllning och förvaring gäller alla brandfarliga vätskor, inte bara diesel och oljor.

För närmare information gå till
https://www.sigill.se/nyheter/nyheter-ip-frukt-och-gront-2023/

IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 och IP Sigill Lamm 2022:1

IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 och IP Sigill Lamm 2022:1

Regelhandboken för IP Sigill Nöt & Mjölk har förtydligat regeln 4.5 angående definitionen för vegetationsperiod under betessäsong.

Resterande regler som har ändrats gäller foderstat, biogödsel/rötrester samt påfyllning och förvaring av brandfarliga vätskor och gäller både IP Sigill Nöt & Mjölk samt IP Sigill Lamm.

För närmare information gå till
https://www.sigill.se/nyheter/nyheter-i-regler-for-not–mjolk-och-lamm/

Stödmaterial

Stödmaterial

www.sigill.se kan du hitta de stödmaterial som reglerna i handboken hänvisar till.

IP Frukt & Grönt Grundcertifiering

IP Sigill Frukt & Grönt

IP Sigill Lamm

IP Sigill Nöt & Mjölk

Kom ihåg att göra din egenrevision senast den 31 mars

Alla som har en IP-certifierad verksamhet ska utföra en egenrevision varje år. Du som inte har ordinarie revision på plats i år ska logga in på Mina Sidor på www.smak.se och göra din egenrevision genom att fylla i regelhandboken som finns där. Egenrevisionen skickas till SMAK Certifiering direkt från Mina Sidor, för en administrativ granskning. Instruktioner finns under rubriken Stödmaterial på Mina Sidor. En förseningsavgift på 1200 kronor tas ut om egenrevision inte har inkommit i tid.

Om du eller din konsult/rådgivare absolut inte har möjlighet att göra egenrevisionen på www.smak.se, kontakta SMAK Certifiering på telefon 020-61 62 63 eller via e-post: certifiering@smak.se för att få information om hur du kan göra istället. Tänk på att höra av dig i god tid innan sista datum för inlämning då vi inte har möjlighet att hjälpa alla samtidigt den sista veckan.

Vi vill informera om att det inte längre är möjligt att endast lämna in en signerad åtgärdsplan. För vissa verksamheter kan en signerad åtgärdsplan tillsammans med ett antal verifierande dokument lämnas in i stället för en ifylld checklista – se respektive regelhandbok för vilka verifierande dokument som gäller. Du som lämnar in egenrevisionen på Mina Sidor berörs inte av detta. Observera att om du väljer att lämna in egenrevision på annat sätt än via Mina Sidor så behöver SMAK Certifiering ta ut en avgift på 500 kr på grund av extra handläggningstid.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Vi finns här för dig!

Bästa hälsningar

Åsa Bengtsson och Maria Gidlund Certifieringsledare IP lantbruk
SMAK Certifiering AB

Kontakta oss vid frågor!