Påminnelse om ändrade regler för icke-ekologiskt utsäde

Har du köpt årets utsäde ännu? Fick du tag i ekologiskt utsäde? Om du inte fått det och behöver använda icke-ekologiskt utsäde så måste du gå in i databasen OrganicXseeds och se om du behöver ansöka om individuellt undantag.

Ansökan för undantag

Från och med 2022 är de generella undantagen för att använda icke-ekologiskt utsäde färre och för många grödor krävs ansökan om individuellt undantag. Om du behöver ansöka gör du det via OrganicXseeds. Kom ihåg att det individuella undantaget ska vara beviljat innan sådd eller plantering.

Länk till databasen OrganicXseeds: https://se.organicxseeds.com/

Frågor gällande inloggning m.m. för OrganicXseeds ska gå till Jordbruksverket. Frågor gällande handläggning och beslut av inskickade ansökningar ska gå till certifiering@smak.se. Om du har övriga frågor t.ex. vad som ska ingå i en ansökan ska du ta kontakt med din rådgivare.