SMAK:s kundsystem sammankopplat med Mitt KRAV

Information för KRAV-certifierade kunder.

Du som är lantbrukare och även kund hos KRAV behöver inte rapportera in dina produktionsuppgifter på fler ställen än i SMAK:s kundsystem. Uppgifterna förs därifrån över till KRAVs kundportal Mitt KRAV.

Om du vill att KRAV t ex marknadsför ditt företag kan det finnas fler uppgifter som KRAV behöver och dessa kan du lägga in direkt på Mitt KRAV.