Viktigt information gällande certifikat för ekologisk produktion

Enligt Kommissionens genomförandeförordning 2021/1165 för den nya EU förordningen om ekologisk produktion 2008/848, artikel 12, punkt 3 får certifikat som utfärdats med grund i den tidigare förordningen inte gälla längre än fram till 2022-12-31. Det innebär att certifikat som sträcker sig längre än till årsskiftet och baseras på Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter inte är giltigt längre än till 2022-12-31. Efter utförd årlig revision 2022 får verksamheter certifierade för ekologisk produktion ett nytt certifikat utfärdat som visar att verksamheten uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Det är detta certifikat som ska användas och gälla under 2023.